fb

Tehnologija sadnje borovnica

BOROVNICA KLUB

Tehnologija sadnje borovnica

BOROVNICA KLUB

Tehnologija sadnje sadnica borovnica u vreće od agrotekstila

Tehnologija sadnje sadnice borovnice u vreće od agrotekstila je najsavremeniji sistem sadnje borovnica i omogućava maksimalnu efikasnost i najbolje rezultate.

Ovaj način sadnje omogućuje da se na 1ha može staviti veći broj biljaka, nego u klasičnom sistemu sadnje u zemlju, oko 5.000 komada, sa idejom da se bilje projektuju da u trećoj godini od sadnje daju oko 3 kg (ovo je restriktivna procena-ako bude bolje na Vašim je biljkama) čime se dolazi na očekivani prinos od oko 15t premijum klase borovnica – koje se lako i brzo beru čime se smanjuju troškovi berbe.

U klasničnom sistemu berbe berač bere oko 35kg/dan prosek sezone a u ovom sistemu oko 45kg/dan.

Formiranje zasada se vrši u četiri koraka:

– Supstrat za borovnice se rastrese;

– Punjenje vreća od agrotekstila supstratom;

– Raznošenje vreća i formiranje zasada;

– Sadnja sadnica borovnica.

Tehnologija sadnje sanica borovnica u vreće od agrotekstila

Tehnologija sadnje sadnice borovnice u vreće od agrotekstila je najsavremeniji sistem sadnje borovnica i omogućava maksimalnu efikasnost i najbolje rezultate.

Ovaj način sadnje omogućuje da se na 1ha može staviti veći broj biljaka, nego u klasičnom sistemu sadnje u zemlju, oko 5.000 komada, sa idejom da se bilje projektuju da u trećoj godini od sadnje daju oko 3 kg (ovo je restriktivna procena-ako bude bolje na Vašim je biljkama) čime se dolazi na očekivani prinos od oko 15t premijum klase borovnica – koje se lako i brzo beru čime se smanjuju troškovi berbe.

U klasničnom sistemu berbe berač bere oko 35kg/dan prosek sezone a u ovom sistemu oko 45kg/dan.

Formiranje zasada se vrši u četiri koraka:

– Supstrat za borovnice se rastrese;

– Punjenje vreća od agrotekstila supstratom;

– Raznošenje vreća i formiranje zasada;

– Sadnja sadnica borovnica.

Prednosti:

– najčešće nije potrebno vršiti velike zahvate na pripremi zemljišta – opciono mogu se napraviti mali bankovi kao za jagodu ili pak se biljke rasporede na livadi;

– eliminisanje problema krtica ;

– maksimalno brzo se može podići zasad;

– maksimalno smanjena potreba angažovanja lokalne radne snage i preduzimača, što je posebno važno za ljude koji nemaju iskustva sa poljoprivredom i tim situacijama;

– u najvećoj meri je moguće ostvariti subvencije nego u bilo kom drugom sistemu sadnje;

– najbrže se ulazi u projektovanu rodnost i povraćaj ukupne investicije.

Prednosti:

– najčešće nije potrebno vršiti velike zahvate na pripremi zemljišta – opciono mogu se napraviti mali bankovi kao za jagodu ili pak se biljke rasporede na livadi;

– eliminisanje problema krtica ;

– maksimalno brzo se može podići zasad;

– maksimalno smanjena potreba angažovanja lokalne radne snage i preduzimača, što je posebno važno za ljude koji nemaju iskustva sa poljoprivredom i tim situacijama;

– u najvećoj meri je moguće ostvariti subvencije nego u bilo kom drugom sistemu sadnje;

– najbrže se ulazi u projektovanu rodnost i povraćaj ukupne investicije.

Kako bi smo smanjili troškove radne snage u smislu održavanja zasada preporučujemo da se vreće poređaju na Agrotekstilne rolne širine 70cm i na taj način se potpuno eliminiše prisustvo korova između biljaka. Takođe, moguće je na vrh vreće od agrotekstila staviti borovu koru kako bi se sprečila pojava korova u vrećama – čime se opet eliminišu troškovi radne snage.

Ukoliko je potrebno na Agrotekstilnim rolnama moguće je napraviti rupe kako bi se smanjio rizik eventualnog zadržavanja vode.

Kako bi smo smanjili troškove radne snage u smislu održavanja zasada preporučujemo da se vreće poređaju na Agrotekstilne rolne širine 70cm i na taj način se potpuno eliminiše prisustvo korova između biljaka. Takođe, moguće je na vrh vreće od agrotekstila staviti borovu koru kako bi se sprečila pojava korova u vrećama – čime se opet eliminišu troškovi radne snage.

Ukoliko je potrebno na Agrotekstilnim rolnama moguće je napraviti rupe kako bi se smanjio rizik eventualnog zadržavanja vode.

Tehnologija sadnje sadnica borovnica u banak

Tehnologija  sadnje sadnica borovnica u banak u Srbiji se najčešće realizuje na taj način što se prvo vrši formiranje bankova a nakon toga se kopaju rupe, koje se kasnije pune smešom u koju se sadi sadnica borovnice.

Banak može da omogući dobru oceditost zemljišta, čak i u situaciji kada se voda zadržava na zemljištu banak će omogućiti da koren biljke bude iznad vode. Pre izrade bankova neophodno je pripremiti zemljište (podrivanje, oranje, tanjiranje…). Nakon pripreme zemljišta banak se mora formirati mašinom za izradu banakova koja skuplja zemlju i formira banak.

Nakon formiranja bankova potrebno je iskopati rupe zapremine oko 50 litara u koje se puni smeša koja se formira najčešće od piljevine/strugotine i treseta a po potrebi može se dodati i pesak, perlit ili neki drugi materijal. Razmak između rupa se kreće od 0,70m do 1.5m. Napominjemo da se u novijim zasadima rastojanje između biljaka smanjuje.

Formiranje banakova je moguće izvršiti i na taj način što se nakon pripreme zemljišta izvrši posipanje smeše treseta i piljevine duž budućih leja i izvrši izvlačenje bankova mašinom za banak. U ovako formirane bankove se može vršiti direktna sadnja sadnica borovnica.

Tehnologija sadnje sadnica borovnica u banak

Tehnologija  sadnje sadnica borovnica u banak u Srbiji se najčešće realizuje na taj način što se prvo vrši formiranje bankova a nakon toga se kopaju rupe, koje se kasnije pune smešom u koju se sadi sadnica borovnice.

Banak može da omogući dobru oceditost zemljišta, čak i u situaciji kada se voda zadržava na zemljištu banak će omogućiti da koren biljke bude iznad vode. Pre izrade bankova neophodno je pripremiti zemljište (podrivanje, oranje, tanjiranje…). Nakon pripreme zemljišta banak se mora formirati mašinom za izradu banakova koja skuplja zemlju i formira banak.

Nakon formiranja bankova potrebno je iskopati rupe zapremine oko 50 litara u koje se puni smeša koja se formira najčešće od piljevine/strugotine i treseta a po potrebi može se dodati i pesak, perlit ili neki drugi materijal. Razmak između rupa se kreće od 0,70m do 1.5m. Napominjemo da se u novijim zasadima rastojanje između biljaka smanjuje.

Formiranje banakova je moguće izvršiti i na taj način što se nakon pripreme zemljišta izvrši posipanje smeše treseta i piljevine duž budućih leja i izvrši izvlačenje bankova mašinom za banak. U ovako formirane bankove se može vršiti direktna sadnja sadnica borovnica.

Nedostaci ovakvog sistema sadnje ogedaju se u:

– dugom procesu pripreme zemljišta, što nosi broje rizike koji nastaju kao posledica vremenskih uslova kao i operativaca koji budu angažovani na pripremi zemljišta I izvlačenju bankova;

– veliki troškovi radne snage na kopanju i punjenju rupa smešom (napominjemo da ova aktivnost zavisi od vremenskih uslova i u nekim situacijama može dugo da traje);

– problem pravljenja identične smeše za svako sadno mesto iz razloga što se najčešće koristi piljevina (koja sobom donosi niz problema kao što su različit ph, nečistoće, seme korova..) i treset a operativan posao mora da realizuje fizička radna snaga;

– borba sa korovima – za koju postoji nekoliko varijanti:

a) plevljenje – to su veoma veliki troškovi radne snage i posao se ponavlja u toku cele sezone a u isto vreme se plevljenjem vrši i rasturanje smeše u kojoj su biljke posađene;

b) prskanje totalnim herbicidima – koji nisu prepruceni ni za biljke ni za zdravlje ljudi;

c) pokrivanje bankova sečkom – veoma visoki troškovi koji na dugi rok ne daju rezultate;

d) agrotekstil – ima pozitivan efekat na razvoj biljaka jer sprečava korove koji biljke guše i odvlače hranljive materije;

– svake godine je potrebno dodavati novu količinu materije – piljevina/treset.

Nedostaci ovakvog sistema sadnje ogedaju se u:

– dugom procesu pripreme zemljišta, što nosi broje rizike koji nastaju kao posledica vremenskih uslova kao i operativaca koji budu angažovani na pripremi zemljišta I izvlačenju bankova;

– veliki troškovi radne snage na kopanju i punjenju rupa smešom (napominjemo da ova aktivnost zavisi od vremenskih uslova i u nekim situacijama može dugo da traje);

– problem pravljenja identične smeše za svako sadno mesto iz razloga što se najčešće koristi piljevina (koja sobom donosi niz problema kao što su različit ph, nečistoće, seme korova..) i treset a operativan posao mora da realizuje fizička radna snaga;

– borba sa korovima – za koju postoji nekoliko varijanti:

a) plevljenje – to su veoma veliki troškovi radne snage i posao se ponavlja u toku cele sezone a u isto vreme se plevljenjem vrši i rasturanje smeše u kojoj su biljke posađene;

b) prskanje totalnim herbicidima – koji nisu prepruceni ni za biljke ni za zdravlje ljudi;

c) pokrivanje bankova sečkom – veoma visoki troškovi koji na dugi rok ne daju rezultate;

d) agrotekstil – ima pozitivan efekat na razvoj biljaka jer sprečava korove koji biljke guše i odvlače hranljive materije;

– svake godine je potrebno dodavati novu količinu materije – piljevina/treset.

Tehnologija sadnje sadnica borovnica u leju

Ovaj sistem sadnje realizuje se na taj način što se prvo izvrši priprema zemljišta a nakon toga se formira leja plugom koji pravi u isto vreme brazdu sa leve i desne strane. Na taj način se napravi kanal koji se popuni smešom piljevine/strugotine i treseta. Nedostatak ovog sistema je što za realizaciju potrebna veoma velika količina smeše – do 1000m3 po hektaru. Primenom ovakvog sistema sadnje, protokom vremena, se dešava veliki gubitak smeše pa je istu potrebno dodavati i po 200-300 m3 svake 2-3 godine.

Ukoliko se primeni ova tehnologija sadnje mora se poseban akcenat staviti na održavanje zasada u smislu borbe sa korovima tako da je najoptimalnije koristiti agrotekstil koji ima UV stabilizator za veći životni vek.

Tehnologija sadnje sadnica borovnica u leju

Ovaj sistem sadnje realizuje se na taj način što se prvo izvrši priprema zemljišta a nakon toga se formira leja plugom koji pravi u isto vreme brazdu sa leve i desne strane. Na taj način se napravi kanal koji se popuni smešom piljevine/strugotine i treseta. Nedostatak ovog sistema je što za realizaciju potrebna veoma velika količina smeše – do 1000m3 po hektaru. Primenom ovakvog sistema sadnje, protokom vremena, se dešava veliki gubitak smeše pa je istu potrebno dodavati i po 200-300 m3 svake 2-3 godine.

Ukoliko se primeni ova tehnologija sadnje mora se poseban akcenat staviti na održavanje zasada u smislu borbe sa korovima tako da je najoptimalnije koristiti agrotekstil koji ima UV stabilizator za veći životni vek.

Tehnologija sadnje sadnica borovnica u rupe

Tehnologija sadnje sadnica borovnice u rupe je slična sadnji sadnica borovnice u banak sa rupama sa tom razlikom da se rupe kopaju direktno u zemljištu koje mora biti veoma ocedito/peskovito iz razloga što borovnica ne trpi vlagu. Nakon kopanja se rupe pune smešom piljevine/strugtine i treseta kako bi se pripremile za sadnju sadnica borovnice.

Nedostatak ovog sistema sadnje je što se smeša u kojoj su biljke posađene tokom vremena gubi a isto tako veliki problem mogu da naprave miševi, voloharice i krtice. Takođe, pažnja se mora posvetiti i borbi sa korovima koji odvlače hranljive materije i usporavaju razvoj biljaka.

Tehnologija sadnje sadnica borovnica u rupe

Tehnologija sadnje sadnica borovnice u rupe je slična sadnji sadnica borovnice u banak sa rupama sa tom razlikom da se rupe kopaju direktno u zemljištu koje mora biti veoma ocedito/peskovito iz razloga što borovnica ne trpi vlagu. Nakon kopanja se rupe pune smešom piljevine/strugtine i treseta kako bi se pripremile za sadnju sadnica borovnice.

Nedostatak ovog sistema sadnje je što se smeša u kojoj su biljke posađene tokom vremena gubi a isto tako veliki problem mogu da naprave miševi, voloharice i krtice. Takođe, pažnja se mora posvetiti i borbi sa korovima koji odvlače hranljive materije i usporavaju razvoj biljaka.

© Copyright 2021 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: