fb

Sadnice borovnice

BOROVNICA KLUB

Sadnice

borovnice

BOROVNICA KLUB

Sadnice borovnice

Naša ponuda sadnice borovnica obuhvata bezvirusne sadnice borovnica koje dolaze iz najboljih rasadnika borovnica iz Holandije, Poljske i Španije. 

Takođe, nudimo i uslugu uvoza sadnica i iz drugih zemalja npr. Austrije i Ukrajine. 

Pri izboru sadnog materijala potrebno je uzeti u obzir više faktora (nadmorska visina, mikro lokalitet, sistem sadnje…) kako bi se dugoročno donela najbolja odluka za izbor najbolje sorte borovnica za konkretnu situaciju.

Za sva pitanja naš tim Vam stoji na usluzi.

Sadnice borovnice ranog perioda zrenja:

Earliblue, Spartan, Duke, Blueta.

Sadnice borovnice srednjeg perioda zrenja:

Huron, Collins, Berkly, Bluejay, Draper, Northland, Patriot, Bluecrop, Blueray, Chippewa, Sierra, Toro, Rubel, Coville.

Sadnice borovnice kasnog perioda zrenja:

Liberty, Aurora, Bluegold, Last Call, Brigita, Chandler, Elliot, Jersey, Nelson, Darrow, Herbert

Cena sadnice

borovnice

Cena sadnice borovnica se formira u zavisnosti od:

– broja sadnica borovnice

– sorte sadnica borovnice

– porekla sadnica borovnice (zemlje iz koje se uvozi)

– lokacije isporuke sadnica borovnica

Ukoliko imate pitanja vezano za cenu sadnica borovnice ili želite da zakažete sastanak, kako bi smo zajedno pronašli optimalno rešenje, kontaktirajte naš tim OVDE.

Sadnice borovnice

Naša ponuda sadnice borovnica obuhvata bezvirusne sadnice borovnica koje dolaze iz najboljih rasadnika borovnica iz Holandije, Poljske i Španije. 

Takođe, nudimo i uslugu uvoza sadnica i iz drugih zemalja npr. Austrije i Ukrajine. 

Pri izboru sadnog materijala potrebno je uzeti u obzir više faktora (nadmorska visina, mikro lokalitet, sistem sadnje…) kako bi se dugoročno donela najbolja odluka za izbor najbolje sorte borovnica za konkretnu situaciju.

Za sva pitanja naš tim Vam stoji na usluzi.

Sadnice borovnice ranog perioda zrenja:

Earliblue, Spartan, Duke, Blueta.

 

Sadnice borovnice srednjeg perioda zrenja:

Huron, Collins, Berkly, Bluejay, Draper, Northland, Patriot, Bluecrop, Blueray, Chippewa, Sierra, Toro, Rubel, Coville.

 

Sadnice borovnice kasnog perioda zrenja:

Liberty, Aurora, Bluegold, Last Call, Brigita, Chandler, Elliot, Jersey, Nelson, Darrow, Herbert

Cena sadnice borovnice

Cena sadnice borovnica se formira u zavisnosti od:

– broja sadnica borovnice

– sorte sadnica borovnice

– porekla sadnica borovnice (zemlje iz koje se uvozi)

– lokacije isporuke sadnica borovnica

 

Ukoliko imate pitanja vezano za cenu sadnica borovnice ili želite da zakažete sastanak, kako bi smo zajedno pronašli optimalno rešenje, kontaktirajte naš tim OVDE.

Kako napraviti dobar izbor sadnica borovnice?

 

Ukoliko se želi da se zasnuje ili proširi zasad borovnica potrebno je doneti veoma važnu odluku po pitanju izbora sadnica borovnice i tom prilikom neophodno je uzeti u obzir više kriterijuma, kako bi se napravio dobar izbor sadnog materijala, kao što su cena sadnica borovnice, kvalitet sadnica borovnica ali i pouzdanost rasadnika iz kojeg se nabavljaju sadnice borovnica. 

 

Sadnica borovnice cena

 

Sadnice borovnica u Srbiju najčešće se distribuiraju iz Holandije i Poljske a cena sadnica borovnice u periodu od 2013. do 2016. godine bila je oko 5 eura po komadu dok je danas sadnice borovnica moguće nabaviti za 3,5 eura iz Holandije dok je za sadnice iz Poljske potrebno izdvojiti oko 2,5 eura po sadnici.

 

Da li su bolje sadnice borovnica iz Holandije ili Poljske?

 

Veoma često se može čuti pitanje koje sadnice borovnica su bolje da li iz Holandije – koštaju skuplje (a veoma često ljudi reaguju da ako nešto košta skuplje implicira da je to i bolje) ili Poljske. Ako želimo da razmotrimo ovo pitanje potrebno je da sagledamo šta se dobija u jednom a šta u drugom slučaju.

 

Sadnice borovnica iz Holandije

 

Sadnice borovnica koje stižu iz Holandije su najčešće 1,6lit zapremine korena, deklarisane kao dvogodišnje i u Srbiji je cena sadnica borovnice u rasponu od 3,5 do 4,5 eura po komadu. Mogu se susresti distributeri sadnog materijala koji ove sadnice prodaju po višim cenama pod izgovorom da su sadnice koje oni prodaju “najboljeg” kvaliteta pa su zato i skuplje u odnosu na druge.

Pored da kažemo standardnih sadnica tj. sadnica od 1,6 lit zapremine korena, moguće je obezbediti i 3 litarske ili pak 5 litarske sadnice. Ukoliko je neko zainteresovan za takve sadnice iste mora poručiti godinu dana unapred kako bi se pripremile pošto one nisu standardna ponuda u rasadnicima. 

 

Sadnice borovnica iz Poljske

 

Sadnice borovnica koje stižu iz Poljske, su najčešće 1,5lit zapremine korena, deklarisane kao dvogodišnje i u Srbiji je cena ovih sadnica borovnice u rasponu od 2,4 do 3,1 eura po komadu.

Takodje, moguće je obezbediti I sadnice veće zapremine korena kao što su 3 litarske ili 5 litarske sadnice, ali je iste potrebno poručiti godinu dana unapred.

 

Poredjenje cene sadnica borovnice iz Holandije i Poljske

 

Ukoliko se napravi poređenje sadnica borovnice iz Poljske i Holandije, pri čemu je prva 1,5 lit zapremine, druga 1,6 lit, obe su deklarisane kao dvogodišnje, postavlja se logično pitanje zašto je tolika razlika u ceni? Pojedini proizvođači sadnog materijala iz Holandije mogu reći da su njihove sadnice borovnica neuporedivo kvalitetnije nego sadnice koje dolaze sa istoka Evrope i da se to može veoma lako utvrditi kada se pogleda kako vizuelno izgledaju jedne u odnosu na druge, i da je to osnovni razlog da njihove sadnice koštaju 30% više.

 

Vizuelna razlika izmedju sanica borovnice iz Holandije i Poljske

 

Činjenica je da sadnice borovnica koje stižu iz Holandije mogu imati grane koje su visine i do 60cm a da sadnice iz Poljske mogu biti 20ak cm niže i kada se stave jedna pored druge zaista prve izgledaju bolje. Na pitanje zašto su grane sadnica borovnica iz Holandije više odgovor se može naći u geografskom položaju na kome se nalazi Holandija i generalno blažoj klimi koja omogućava da vegetacija u Holandiji može da traje i do dva/tri meseca duže, u odnosu na Poljsku, te otud i ta razlika u visini nadzemnog dela sadnica borovnice. Važna napomena, ukoliko se vizuelno uporedjuje ove sadnice, je da je zapremina korena veoma slična gotovo identična!

 

Predjubrivanje sadnica borovnice

 

Mora se veoma voditi računa da se sadnice tokom formiranja u rasadnicima ne predjubre. Proizvodjači sadnog materijala u nekim slučajevima mogu predjubriti sadnice borovnica u želji da prodaju skuplje sadnice pošto su njihove sadnice veće u odnosu na konkurenciju.

Sadnice borovnica koje su predjubrene kada budu dostavljene u Srbiju mogu da dožive šok kao posledicu velikih temperaturnih razlika i ishod može biti uginuće biljaka.

Naime, ako se sa jeseni (od novembra počinje isporuka sadnica) sadnice borovnica koje su predjubrene transportuju u Srbiju (gde temperature u tom trenutku mogu biti ispod nule) može doći do toga da biljka ne stigne da uvuče sokove u koren a posledica toga može biti izmrzavanje koje će biti konstatovano tek kasnije (april/maj naredne godine) kada se sa budjenjem vegetacije bilje počnu da gase.

Takodje, ako se neko odluči da mu se sadnice  borovnica isporuče sa proleća (sadnice borovnica se isporučuju do kraja aprila) a pri tom stignu predjubrene sadnice borovnica koje nisu stigle da uvuku sokove u koren, bez obzira što stižu sa proleća, i ako se desi da u Srbiji bude prolećnih mrazeva može doći do izmrzavanja a samim tim i gubitaka biljaka.

 

Da li je bolja jesenja ili prolećna sadnja sadnica borovnice?

 

Ukoliko su pripreme za sadnju dobro izvršene, napunjene su vreće od agrotekstila supstratom za borovnice ili su pak pripremljena sadna mesta u bankovima ko sadi na taj način, postavljen i spreman za korišćenje sistem za navodnjavanje u tom slučaju je irelevantno kada se sadnja vrši. Medjutim, ukoliko se desi da je blaga zima i da koren može da radi neko vreme u toku perioda mirovanja ispostaviće se da je u tom slučaju bolja jesenja sadnja. Takodje, ukoliko se sadnice borovnice posade sa jeseni smanjuje se rizik da se sadnja usled vremenskih uslova s proleća (desi se kišni period) koji mogu da izvrše odlaganje sadnje s proleća čime se biljkama u nekoj meri skraćuje sezona vegetacije.

Veoma je važno da sve vreme imamo u vidu da je poljoprivreda uslovljena vremenskim uslovima ne terenu i da u nekim slučajevima dosta toga ne zavisi od nas, ali ono što možemo da uradimo je da planiramo i uradimo na vreme sve ono što je do nas samih. 

 

Dobar napredak borovnica

 

Dobar napredak borovnica se može očekivati ako se sadnice borovnica stave u dobar ambijent za sadnice a to je svakako Supstrat za borovnceU Supstratu za borovnice biljka može najbolje da naprerduje pogotovu ukoliko se oko biljaka izvrši i dodavanje borove kore ili sloja malča kako bi se sprečilo nastajanje korova. U Sistemu sadnje u banku pri formiranju samih bankova je obavezno dodati Treset kako bi se napravio što kvalitetniji ambijent za borovnicu u kojem bi borovnica mogala što bolje da napreduje. U tom sistemu sadnje je svakako preporuka da se izvrši Mikorizacija korena mikorizom za borovnicu Rhodovitom. Višestruke su prednosti mikorizacije koriena po dalji razvoj biljaka u pogledu budućih prinosa, otposrnosti na bolesti kao i kondicije biljaka u stresnim situacijama. 

U opciji sadnje borovnice u kako bi se omogućio što bolji napredak biljaka potrebno je smanjiti uticaj korova a to je moguće na više načitna. Jedan od načina je pokrivanje bankova agrotekstilom a drugi je korišćenje sečke. Sečka je rešenje koje veoma značajno košta ali se posle nekog vremena utapa u zemlju i potrebno je opet dodati novi sloj sečke. Takodje, korovi posle nekog vremena se probijaju kroz sečku tako da je pelvljenje obavezno. Za razliku od sečke Agotekstil predstavlja trajnije rešenje i proces plevljenja se svodi na najmanju moguću meru. Važno je napomenuti da shodno odredbama pravilnika kojima se utrvdjuju subvencije za Poljoprivredna gazdinstva na agrotekstil je moguće ostvariti subvenciju u iznosu od 50% na neto vrednost agrotekstila što u značajnoj meri predstavlja podršku uzgajivačima.

 

Od koga kupiti ili od koga nabaviti sadnice borovnice?

 

U svakom slučaju preporuka je da se vodi računa od koga se poručuju sadnice borovnica iz razloga da se ne naprave greške, koje nisu neophodne a koje pri tom veoma skupo koštaju, a to je moguće ukoliko se saradjuje sa ljudima koji imaju iskustva u svim fazama nabavke sadnica ali i što je jednako bitno višegodišnje iskustvo kao uzgajivači borovnica.

 

Voditi raučuna o izboru pouzdanog partnera!

 

Auto teksta: 

Veselin Djordjević, direktor

Borovnica Klub Srbija

www.borovnicaklub.com

Kako napraviti dobar izbor sadnica borovnice?

 

Ukoliko se želi da se zasnuje ili proširi zasad borovnica potrebno je doneti veoma važnu odluku po pitanju izbora sadnica borovnice i tom prilikom neophodno je uzeti u obzir više kriterijuma, kako bi se napravio dobar izbor sadnog materijala, kao što su cena sadnica borovnice, kvalitet sadnica borovnica ali i pouzdanost rasadnika iz kojeg se nabavljaju sadnice borovnica. 

 

Sadnica borovnice cena

 

Sadnice borovnica u Srbiju najčešće se distribuiraju iz Holandije i Poljske a cena sadnica borovnice u periodu od 2013. do 2016. godine bila je oko 5 eura po komadu dok je danas sadnice borovnica moguće nabaviti za 3,5 eura iz Holandije dok je za sadnice iz Poljske potrebno izdvojiti oko 2,5 eura po sadnici.

 

Da li su bolje sadnice borovnica iz Holandije ili Poljske?

 

Veoma često se može čuti pitanje koje sadnice borovnica su bolje da li iz Holandije – koštaju skuplje (a veoma često ljudi reaguju da ako nešto košta skuplje implicira da je to i bolje) ili Poljske. Ako želimo da razmotrimo ovo pitanje potrebno je da sagledamo šta se dobija u jednom a šta u drugom slučaju.

 

Sadnice borovnica iz Holandije

 

Sadnice borovnica koje stižu iz Holandije su najčešće 1,6lit zapremine korena, deklarisane kao dvogodišnje i u Srbiji je cena sadnica borovnice u rasponu od 3,5 do 4,5 eura po komadu. Mogu se susresti distributeri sadnog materijala koji ove sadnice prodaju po višim cenama pod izgovorom da su sadnice koje oni prodaju “najboljeg” kvaliteta pa su zato i skuplje u odnosu na druge.

Pored da kažemo standardnih sadnica tj. sadnica od 1,6 lit zapremine korena, moguće je obezbediti i 3 litarske ili pak 5 litarske sadnice. Ukoliko je neko zainteresovan za takve sadnice iste mora poručiti godinu dana unapred kako bi se pripremile pošto one nisu standardna ponuda u rasadnicima. 

 

Sadnice borovnica iz Poljske

 

Sadnice borovnica koje stižu iz Poljske, su najčešće 1,5lit zapremine korena, deklarisane kao dvogodišnje i u Srbiji je cena ovih sadnica borovnice u rasponu od 2,4 do 3,1 eura po komadu.

Takodje, moguće je obezbediti I sadnice veće zapremine korena kao što su 3 litarske ili 5 litarske sadnice, ali je iste potrebno poručiti godinu dana unapred.

 

Poredjenje cene sadnica borovnice iz Holandije i Poljske

 

Ukoliko se napravi poređenje sadnica borovnice iz Poljske i Holandije, pri čemu je prva 1,5 lit zapremine, druga 1,6 lit, obe su deklarisane kao dvogodišnje, postavlja se logično pitanje zašto je tolika razlika u ceni? Pojedini proizvođači sadnog materijala iz Holandije mogu reći da su njihove sadnice borovnica neuporedivo kvalitetnije nego sadnice koje dolaze sa istoka Evrope i da se to može veoma lako utvrditi kada se pogleda kako vizuelno izgledaju jedne u odnosu na druge, i da je to osnovni razlog da njihove sadnice koštaju 30% više.

 

Vizuelna razlika izmedju sanica borovnice iz Holandije i Poljske

 

Činjenica je da sadnice borovnica koje stižu iz Holandije mogu imati grane koje su visine i do 60cm a da sadnice iz Poljske mogu biti 20ak cm niže i kada se stave jedna pored druge zaista prve izgledaju bolje. Na pitanje zašto su grane sadnica borovnica iz Holandije više odgovor se može naći u geografskom položaju na kome se nalazi Holandija i generalno blažoj klimi koja omogućava da vegetacija u Holandiji može da traje i do dva/tri meseca duže, u odnosu na Poljsku, te otud i ta razlika u visini nadzemnog dela sadnica borovnice. Važna napomena, ukoliko se vizuelno uporedjuje ove sadnice, je da je zapremina korena veoma slična gotovo identična!

 

Predjubrivanje sadnica borovnice

 

Mora se veoma voditi računa da se sadnice tokom formiranja u rasadnicima ne predjubre. Proizvodjači sadnog materijala u nekim slučajevima mogu predjubriti sadnice borovnica u želji da prodaju skuplje sadnice pošto su njihove sadnice veće u odnosu na konkurenciju.

Sadnice borovnica koje su predjubrene kada budu dostavljene u Srbiju mogu da dožive šok kao posledicu velikih temperaturnih razlika i ishod može biti uginuće biljaka.

Naime, ako se sa jeseni (od novembra počinje isporuka sadnica) sadnice borovnica koje su predjubrene transportuju u Srbiju (gde temperature u tom trenutku mogu biti ispod nule) može doći do toga da biljka ne stigne da uvuče sokove u koren a posledica toga može biti izmrzavanje koje će biti konstatovano tek kasnije (april/maj naredne godine) kada se sa budjenjem vegetacije bilje počnu da gase.

Takodje, ako se neko odluči da mu se sadnice  borovnica isporuče sa proleća (sadnice borovnica se isporučuju do kraja aprila) a pri tom stignu predjubrene sadnice borovnica koje nisu stigle da uvuku sokove u koren, bez obzira što stižu sa proleća, i ako se desi da u Srbiji bude prolećnih mrazeva može doći do izmrzavanja a samim tim i gubitaka biljaka.

 

Da li je bolja jesenja ili prolećna sadnja sadnica borovnice?

 

Ukoliko su pripreme za sadnju dobro izvršene, napunjene su vreće od agrotekstila supstratom za borovnice ili su pak pripremljena sadna mesta u bankovima ko sadi na taj način, postavljen i spreman za korišćenje sistem za navodnjavanje u tom slučaju je irelevantno kada se sadnja vrši. Medjutim, ukoliko se desi da je blaga zima i da koren može da radi neko vreme u toku perioda mirovanja ispostaviće se da je u tom slučaju bolja jesenja sadnja. Takodje, ukoliko se sadnice borovnice posade sa jeseni smanjuje se rizik da se sadnja usled vremenskih uslova s proleća (desi se kišni period) koji mogu da izvrše odlaganje sadnje s proleća čime se biljkama u nekoj meri skraćuje sezona vegetacije.

Veoma je važno da sve vreme imamo u vidu da je poljoprivreda uslovljena vremenskim uslovima ne terenu i da u nekim slučajevima dosta toga ne zavisi od nas, ali ono što možemo da uradimo je da planiramo i uradimo na vreme sve ono što je do nas samih. 

 

Dobar napredak borovnica

 

Dobar napredak borovnica se može očekivati ako se sadnice borovnica stave u dobar ambijent za sadnice a to je svakako Supstrat za borovnceU Supstratu za borovnice biljka može najbolje da naprerduje pogotovu ukoliko se oko biljaka izvrši i dodavanje borove kore ili sloja malča kako bi se sprečilo nastajanje korova. U Sistemu sadnje u banku pri formiranju samih bankova je obavezno dodati Treset kako bi se napravio što kvalitetniji ambijent za borovnicu u kojem bi borovnica mogala što bolje da napreduje. U tom sistemu sadnje je svakako preporuka da se izvrši Mikorizacija korena mikorizom za borovnicu Rhodovitom. Višestruke su prednosti mikorizacije koriena po dalji razvoj biljaka u pogledu budućih prinosa, otposrnosti na bolesti kao i kondicije biljaka u stresnim situacijama. 

U opciji sadnje borovnice u kako bi se omogućio što bolji napredak biljaka potrebno je smanjiti uticaj korova a to je moguće na više načitna. Jedan od načina je pokrivanje bankova agrotekstilom a drugi je korišćenje sečke. Sečka je rešenje koje veoma značajno košta ali se posle nekog vremena utapa u zemlju i potrebno je opet dodati novi sloj sečke. Takodje, korovi posle nekog vremena se probijaju kroz sečku tako da je pelvljenje obavezno. Za razliku od sečke Agotekstil predstavlja trajnije rešenje i proces plevljenja se svodi na najmanju moguću meru. Važno je napomenuti da shodno odredbama pravilnika kojima se utrvdjuju subvencije za Poljoprivredna gazdinstva na agrotekstil je moguće ostvariti subvenciju u iznosu od 50% na neto vrednost agrotekstila što u značajnoj meri predstavlja podršku uzgajivačima.

 

Od koga kupiti ili od koga nabaviti sadnice borovnice?

 

U svakom slučaju preporuka je da se vodi računa od koga se poručuju sadnice borovnica iz razloga da se ne naprave greške, koje nisu neophodne a koje pri tom veoma skupo koštaju, a to je moguće ukoliko se saradjuje sa ljudima koji imaju iskustva u svim fazama nabavke sadnica ali i što je jednako bitno višegodišnje iskustvo kao uzgajivači borovnica.

 

Voditi raučuna o izboru pouzdanog partnera!

 

Auto teksta: 

Veselin Djordjević, direktor

Borovnica Klub Srbija

www.borovnicaklub.com

© Copyright 2021 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: