fb

Program ishrane i zaštite borovnica

BOROVNICA KLUB

Program ishrane i zaštite borovnica

BOROVNICA KLUB

Program ishrane i zaštite borovnica

Tehnologija nege borovnica je jedan od ključnih elemenata uspešnog uzgoja borovnica i ostvarenja željenog cilja:

– premijum kvalitet borovnica;

– zdrave borovnice;

– da biljke budu u svakom trenutku u dobroj kondiciji ;

– da se napravi optimum između stepena razvoja i prinosa biljaka.

Program ishrane i zaštite borovnica potrebno je utvrditi shodno starosti i stanju biljaka u konkretnom slučaju, ali isto tako potrebno je i kontinuirano praćenje razvoja situacije na terenu kako bi se vršila periodična usklađivanja.

Ukoliko Vam je potrebno da se izradi Program ishrane i zaštite borovnica možete kontaktirati naš tim OVDE .

Hobi varijanta nege borovnice

 

Program ishrane borovnica

Feno faza                                   Tretman

Kraj zimskog mirovanja          Turbo Root, Novatec solub

Kretanje sokova                        13:40:13, Amosulfan

Intenzivan porast listova        23:6:6

Plodonošenje                            15:5:30

 

Folijarni tretmani prihrane:

Feno faza                                Tretman

Razvoj vegetacije                     Delfan plus/Trainer

Puno cvetanje                           Phyligreen

Tokom rasta plodova               Boramin Ca, Trafos K

Nakon berbe                              Tradecorp AZ

Hobi varijanta nege borovnice

 

Program zaštite borovnica

Feno faza                            Tretman

Mirovanje vegetacije           Plavo prskanje

Pucanje pupoljaka              Abastate, Galileo

Cvetanje                                 Swich, Basfoliar Activ

Posle berbe                           Merpan, Quadris

Završetak sezone                 Plavo prskanje

Program ishrane i zaštite borovnica

Tehnologija nege borovnica je jedan od ključnih elemenata uspešnog uzgoja borovnica i ostvarenja željenog cilja:

– premijum kvalitet borovnica;

– zdrave borovnice;

– da biljke budu u svakom trenutku u dobroj kondiciji ;

– da se napravi optimum između stepena razvoja i prinosa biljaka.

Program ishrane i zaštite borovnica potrebno je utvrditi shodno starosti i stanju biljaka u konkretnom slučaju, ali isto tako potrebno je i kontinuirano praćenje razvoja situacije na terenu kako bi se vršila periodična usklađivanja.

Ukoliko Vam je potrebno da se izradi Program ishrane i zaštite borovnica možete kontaktirati naš tim OVDE .

Hobi varijanta nege borovnice

 

Program ishrane borovnica

Feno faza                                   Tretman

Kraj zimskog mirovanja          Turbo Root, Novatec solub

Kretanje sokova                        13:40:13, Amosulfan

Intenzivan porast listova        23:6:6

Plodonošenje                            15:5:30

 

Folijarni tretmani prihrane:

Feno faza                                Tretman

Razvoj vegetacije                     Delfan plus/Trainer

Puno cvetanje                           Phyligreen

Tokom rasta plodova               Boramin Ca, Trafos K

Nakon berbe                              Tradecorp AZ

Hobi varijanta nege borovnice

 

Program zaštite borovnica

Feno faza                            Tretman

Mirovanje vegetacije           Plavo prskanje

Pucanje pupoljaka              Abastate, Galileo

Cvetanje                                 Swich, Basfoliar Activ

Posle berbe                           Merpan, Quadris

Završetak sezone                 Plavo prskanje

© Copyright 2021 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: