Podrška pri podizanju zasada borovnice

Borovnica Klub
service-img

Podrška pri podizanju zasada borovnice

Ukoliko se spremate da podignete zasad borovnice veoma je bitno da dođete do kvalitetnih informacija!

Informacije koje nudimo su bazirane na sledećim načelima:

- iskrenosti,

- istinitosti i 

- postupanja u dobroj veri tj. kada bi mi kretali u posao sa borovnicom voleli bi da sretnemo ljude koji bi sa nama podelili to što znaju kako nebi napravili greške koje ne moraju da se dese.

Naš stručni tim Vam može pomoći da:

- sagledate sve faze projekta podizanja zasada borovnica;

- definišete dinamiku aktivnosti pri podizanju zasada;

- definišete optimalan redosled investicija sa aspekta maksimalnog ostvarivanja subvencija uz minimalnu upotrebu finansijskih sredstava;

- procenimo optimalan sistem sadnje borovnica za konkretnu lokaciju;

- ispratimo Vas u toku realizacije Vašeg projekta.


Za više informacija kontaktirajte naš tim OVDE.

service-img