fb

Investicije

BOROVNICA KLUB

Investicije

BOROVNICA KLUB

INVESTICIJE

Zanima vas borovnica? Ukoliko želite da investirate u 10+ ha zasada borovnice potrebno je da tu investiciju projektujete uz podršku tima koji ima iskustva u ovoj veoma specifičnoj oblasti.

Neretko se dešava da se za velike projekte spremaju ljudi koji su se ostvarili u svojim poslovima, vodili velike projekte, i sa takvim iskustvom odnosno finansijskim sredstvima smatraju da je podizanje zasada borovnice još jedan projekat koji jeste složen, ali ne i nerešiv.

Podizanje zasada borovnice veoma često nije “još jedan projekat”, i ukoliko se bez dovoljnih priprema pristupi realizaciji može veoma lako doći do ulaganja ogromnih sredstava koja ne mogu biti vraćena u planiranim rokovima.

Ukoliko želite da Vaš projekat podizanja 10+ hektara zasada borovnice vodi ili nadzire tim iskusnih profesionalaca, na raspolaganju vam je naš Project Management Unit (PMU). Ajmo da pričamo o bitnoj temi – uzgoj borovnica – isplativost.

PMU čine vođe sledećih timova:

 

PRAVNI TIM

Podrška našeg Pravnog tima ogleda se u tome da se proces imovinsko-pravnih odnosa, kao i poslovno-tehničaka saradnja sa svim Vašim dobavljačima odvija u skladu sa precizno definisanim obavezama kojima se štiti vaš interes i vaš uloženi kapital.

Šef tima: Sanja

 

OPERATIVNI TIM

Operativni tim odgovoran je za maksimalnu operativnost prilikom optimizacije korišćenja resursa sa ciljem postizanja željenih rezultata. Operativna podrška na terenu prilikom realizacije svih aktivnosti koje se odnose na projektovanje i realizaciju procesa podizanja zasada borovnice su takođe deo naših usluga.

Šef tima: Luka

 

LOGISTIKA TIM

– Sakupljanje ponuda;

– Uporedna analiza dostavljenih ponuda;

– Poručivanje i isporuka dobara;

– Kvantitativna i kvalitativna kotrola isporuke dobara.

Šef tima: Janko

 

MONITORING TIM

Nadzor nad realizacijom svih aktivnosti – od setovanja imanja, podizanja plantaže, do nadzora nad operativnim aktivnostima plantaže. 

Po potrebi se uključuju ovlašćeni sudski veštaci poljoprivredne, gradjevinske i ekonomske struke.

Šef tima: Nenad

 

IPARD TIM

– Obrada i analiza dokumentacije;

– Izrada projekta;

– Izrada aplikacije i podnošenje;

– Praćenje relizacije projekta i izrada izveštaja.

Šef tima: Dejan

 

Ukoliko želite da zakažete sastanak kako bi razmotrili i definisali optimalno rešenje za vas kontaktirajte nas OVDE.

INVESTICIJE

Zanima vas borovnica? Ukoliko želite da investirate u 10+ ha zasada borovnice potrebno je da tu investiciju projektujete uz podršku tima koji ima iskustva u ovoj veoma specifičnoj oblasti.

Neretko se dešava da se za velike projekte spremaju ljudi koji su se ostvarili u svojim poslovima, vodili velike projekte, i sa takvim iskustvom odnosno finansijskim sredstvima smatraju da je podizanje zasada borovnice još jedan projekat koji jeste složen, ali ne i nerešiv.

Podizanje zasada borovnice veoma često nije “još jedan projekat”, i ukoliko se bez dovoljnih priprema pristupi realizaciji može veoma lako doći do ulaganja ogromnih sredstava koja ne mogu biti vraćena u planiranim rokovima.

Ukoliko želite da Vaš projekat podizanja 10+ hektara zasada borovnice vodi ili nadzire tim iskusnih profesionalaca, na raspolaganju vam je naš Project Management Unit (PMU). Ajmo da pričamo o bitnoj temi – uzgoj borovnica – isplativost.

PMU čine vođe sledećih timova:

 

PRAVNI TIM

Podrška našeg Pravnog tima ogleda se u tome da se proces imovinsko-pravnih odnosa, kao i poslovno-tehničaka saradnja sa svim Vašim dobavljačima odvija u skladu sa precizno definisanim obavezama kojima se štiti vaš interes i vaš uloženi kapital.

Šef tima: Sanja

 

OPERATIVNI TIM

Operativni tim odgovoran je za maksimalnu operativnost prilikom optimizacije korišćenja resursa sa ciljem postizanja željenih rezultata. Operativna podrška na terenu prilikom realizacije svih aktivnosti koje se odnose na projektovanje i realizaciju procesa podizanja zasada borovnice su takođe deo naših usluga.

Šef tima: Luka

 

LOGISTIKA TIM

– Sakupljanje ponuda;

– Uporedna analiza dostavljenih ponuda;

– Poručivanje i isporuka dobara;

– Kvantitativna i kvalitativna kotrola isporuke dobara.

Šef tima: Janko

 

MONITORING TIM

Nadzor nad realizacijom svih aktivnosti – od setovanja imanja, podizanja plantaže, do nadzora nad operativnim aktivnostima plantaže. 

Po potrebi se uključuju ovlašćeni sudski veštaci poljoprivredne, gradjevinske i ekonomske struke.

Šef tima: Nenad

 

IPARD TIM

– Obrada i analiza dokumentacije;

– Izrada projekta;

– Izrada aplikacije i podnošenje;

– Praćenje relizacije projekta i izrada izveštaja.

Šef tima: Dejan

 

Ukoliko želite da zakažete sastanak kako bi razmotrili i definisali optimalno rešenje za vas kontaktirajte nas OVDE.

© Copyright 2021 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: