fb

Zadržavanje vode u vrećama od agrotekstila

BOROVNICA KLUB

Zadržavanje vode u vrećama od agrotekstila

BOROVNICA KLUB

Nedavno se pojavila informacija da ako se borovnice gaje u vrećama doći će do truljenja korena i da se upravo to desilo u Sloveniji.

Na pitanje, od čega su vreće, kog su materijala, od čega je supstrat, koliko se zalivalo dneveno, koje su temperature, da li su vreće bile ukopane, kakvo je zemljište, kakva je konfiguracija zemljišta… nije bilo odgovora.

Možemo se složiti da, ako se koriste plastične kese sa nedovoljno rupa, ako se obilno zaliva, a da su pri tom temperature niske, može doći do truljenja korena ili procesa koji idu u tom pravcu, a koji  će pogodovati i bolestima koje dodatno mogu da otežaju situaciju.

Ali, ako se radi o vrećama od agrotekstila koje su napravljene za uzgoj borovnica i koje imaju vodopropusno dno celom površinom ne može se govoriti o zadržavanju vode. U navedenoj varijanti jedino je moguće da koren bude u vodi ako je biljka sa vrećom stavljena na zemljište koje je glinovito, u depresiji, ili pak da je vreća ukopana čime će se externo izazvati da biljka bude ugušena vodom. Ako je teren na kome se želi da zasnuje zasad sa takvom konfiguracijom, može se preporučiti pravljenje malih bankova (poput onih za jagode) čime će se izbeći situacija da koren biljke bude u vodi ako dodje do obilnih padavina ili preobilnog zalivanja.

Nedavno se pojavila informacija da ako se borovnice gaje u vrećama doći će do truljenja korena i da se upravo to desilo u Sloveniji.

Na pitanje, od čega su vreće, kog su materijala, od čega je supstrat, koliko se zalivalo dneveno, koje su temperature, da li su vreće bile ukopane, kakvo je zemljište, kakva je konfiguracija zemljišta… nije bilo odgovora.

Možemo se složiti da, ako se koriste plastične kese sa nedovoljno rupa, ako se obilno zaliva, a da su pri tom temperature niske, može doći do truljenja korena ili procesa koji idu u tom pravcu, a koji  će pogodovati i bolestima koje dodatno mogu da otežaju situaciju.

Ali, ako se radi o vrećama od agrotekstila koje su napravljene za uzgoj borovnica i koje imaju vodopropusno dno celom površinom ne može se govoriti o zadržavanju vode. U navedenoj varijanti jedino je moguće da koren bude u vodi ako je biljka sa vrećom stavljena na zemljište koje je glinovito, u depresiji, ili pak da je vreća ukopana čime će se externo izazvati da biljka bude ugušena vodom. Ako je teren na kome se želi da zasnuje zasad sa takvom konfiguracijom, može se preporučiti pravljenje malih bankova (poput onih za jagode) čime će se izbeći situacija da koren biljke bude u vodi ako dodje do obilnih padavina ili preobilnog zalivanja.