fb

Supstrat za borovnice

BOROVNICA KLUB

Supstrat za borovnice

BOROVNICA KLUB

Supstrat za borovnice kao idealan ambijent za sadnju borovnica.

Supstrat stvara uslove da se borovnica gaji na svim lokacijama gde ima vode tehnologijom sadnje u vreće od agrotekstila.

Kako posaditi borovnice, da li se supstratu dodaje piljevina, da li je supstrat potrebno menjati, kako se kalkuliše potrebna količina supstrata, izazovi koji se odnose na vodu za zalivanje i brojna druga pitanja/odgovore možete naći OVDE.

Supstrat za borovnice kao idealan ambijent za sadnju borovnica.

Supstrat stvara uslove da se borovnica gaji na svim lokacijama gde ima vode tehnologijom sadnje u vreće od agrotekstila.

Kako posaditi borovnice, da li se supstratu dodaje piljevina, da li je supstrat potrebno menjati, kako se kalkuliše potrebna količina supstrata, izazovi koji se odnose na vodu za zalivanje i brojna druga pitanja/odgovore možete naći OVDE.