fb

Poseta Nemačkoj

BOROVNICA KLUB

Poseta Nemačkoj

BOROVNICA KLUB

Obišli smo proizvodjače borovnica i sadnog materijala u Nemačkoj.

Veoma jak utisak je ostavila otvorenost naših domaćina da sa nama razgovaraju o operativnim problemima i izazovima na terenu, kao i njihova posvećenost borovnica zajednici u smislu da je potrebno da se proizvođači jedni drugima budu podrška. Nismo mogli da sakrijemo zadovoljstvo što smo naišli na istomišljenike i svesrdno smo ih pozvali da obiđu naše zasde borovnica, što su sa zadovoljstvom prihvatili.

Obišli smo proizvodjače borovnica i sadnog materijala u Nemačkoj.

Veoma jak utisak je ostavila otvorenost naših domaćina da sa nama razgovaraju o operativnim problemima i izazovima na terenu, kao i njihova posvećenost borovnica zajednici u smislu da je potrebno da se proizvođači jedni drugima budu podrška. Nismo mogli da sakrijemo zadovoljstvo što smo naišli na istomišljenike i svesrdno smo ih pozvali da obiđu naše zasde borovnica, što su sa zadovoljstvom prihvatili.