fb

Poseta Holandiji

BOROVNICA KLUB

Poseta Holandiji

BOROVNICA KLUB

Posetili smo više zasada i uzgajivača sadnog materijala u Holandiji.

Upoznali smo se sa tehnologijom gajenja sadnica različitih sorti visokožbunaste američke borovnice kao i tehnologijom gajenja visokožbunaste borovnice u bankovima ali kao i gajenje borovnice u saksijama sa supstratom za borovnice.

Takođe, obišli smo i porodičnu kompaniju, koju trenutno vodi četvrta generacija i koja se bavi proizvodjom supstrata i treseta za hobi i profesionalne proizvođače voća i povrća. Dobro organizovani imaju proizvodnju u više zemalja a nama su predstavili proces proizvodnje supstrata za gajenje borovnice. Posebno su istakli značaj istog za pravilan uzgoj biljaka a ukazali su i na greške koje su mogu javljiti prilikom pravljenja smeše za gajenje borovnice od piljevine, treseta i drugih materijala.

Posetili smo više zasada i uzgajivača sadnog materijala u Holandiji.

Upoznali smo se sa tehnologijom gajenja sadnica različitih sorti visokožbunaste američke borovnice kao i tehnologijom gajenja visokožbunaste borovnice u bankovima ali kao i gajenje borovnice u saksijama sa supstratom za borovnice.

Takođe, obišli smo i porodičnu kompaniju, koju trenutno vodi četvrta generacija i koja se bavi proizvodjom supstrata i treseta za hobi i profesionalne proizvođače voća i povrća. Dobro organizovani imaju proizvodnju u više zemalja a nama su predstavili proces proizvodnje supstrata za gajenje borovnice. Posebno su istakli značaj istog za pravilan uzgoj biljaka a ukazali su i na greške koje su mogu javljiti prilikom pravljenja smeše za gajenje borovnice od piljevine, treseta i drugih materijala.