Plantasorb

Borovnica Klub

Plantasorb

PLANTASORB® je proizvod razvijen za prevazilaženje problema sa sušom i nedovoljno snabdevanje vodom u biljnoj kultivaciji. Pomaže biljkama da prežive suše i poboljšavaju njihov rast u lošim uslovima. Kada u zemljištu ima dovoljno vode, PLANTASORB® ga absorbuje i onda je u stanju da ga oslobodi do korenja biljke kada se okolno zemljište isuši.

Koristi od PLANTASORB®:
  • Bolja kondicija biljka i rast;
  • Izuzetno povećana otpornost na suša stres;
  • Smanjena potreba za navodnjavanjem;
  • Manji mortalitet biljaka, uspješnije formiranje biljaka;
  • Pomaže zadržavanju hranljivih materija u zemljištu;
  • Poboljšana aeracija tla / supstrata;
  • Proizvod je pogodan za sve biljne vrste.



NAPOMENA

Proizvod sadrži poseban gel za zadržavanje vode, koji pomaže biljkama u sušnim uslovima. Ovaj gel je u stanju da apsorbuje mnogo više vode nego što je njegova zapremina, a nakon toga polako oslobađa vodu u zemljište. Ova sposobnost se održava oko 5 godina, nakon čega se gel bezbedno degradira u tlu i ne ostavlja nikakav otrovni ostatak.

Upotreba PLANTASORB
PLANTASORB® ima najbolje rezultate u kombinaciji sa mikorizalnim proizvodima kao što su SIMBIVIT®, ECTOVIT® ili RHODOVIT®. Mikorizne gljive proširuju korenov sistem i obezbeđuju biljci bolje usvajanje vode i hranljivih materija.

Pakovanje: 750 g, 3 kg, 10 kg i 20 kg.


Način doziranja: