fb

Agrotekstil

Agrotekstil kao sredstvu koje pomaže pri bori sa korovima je opšte poznato. Agrotekstil pored toga što uspeštno rešava pitanje korova ima i druge pozitivne uticaje na uspešno bavljenje borovnicom. Kolii su troškovi održavana zasada borovnica i druga pitanja/odgovore...